U kunt zich aanmelden als VGC - Lid (of Aspirant Lid) door invulling van het "Aanmeldingsformulier".

Tevens kunt U een machtiging afgeven voor automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie van Uw bankrekening.

(Dit geeft minder kosten en geeft minder werk voor de penningmeester)

Naar: Aanmeldingsformulier in Word of in Pdf

 

Nog eenvoudiger kunt U zich direct aanmelden via het Internet:

Naar:  Direct aanmelden 

Naar:  Direct aanmelden, incl. machtiging afschrijving jaarlijkse contributie

Verzoeke ook kennis te nemen van de Privacy verklaring van de VGC

(pagina aan linkerzijde 2e plaats van onderen of hier)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail