VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Welkom op de VGC-site

__________

22e Ledenvergadering op 18 april

succesvol verlopenDe jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 18 april werd druk bezocht met maar liefst 140 deelnemers!


De onderwerpen (*) werden door de verschillende sprekers helder voor het voetlicht gebracht, waardoor de extra gereserveerde tijd voor vragen niet echt nodig bleek te zijn. Hierdoor was er ruim tijd voor de borrel met hapjes en vervolgens is nog een flink aantal mensen gebleven voor de lunch en om gezellig even bij te praten.


Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij het afscheid van twee bestuursleden: Ed van Gastel (Financiën) en Frans Savelkouls (Communicatie). Twee nieuwe bestuursleden: Guus Tielen en Wilma van Vugt werden voorgedragen en akkoord bevonden. Zij zullen meer over zichzelf vertellen in de nieuwsbrief die begin Juli uitkomt.


Het uitgebreide verslag van de ledenvergadering zal binnenkort te lezen zijn op deze website.

________

 

Nieuwe rubriek "Tips voor ouderen"


In het hoofdmenu van deze site vindt u een nieuwe rubriek “Tips voor ouderen”. Hier delen we wetenswaardigheden met betrekking tot wonen, zorg en welzijn voor ouderen, te beginnen met de Hulpmiddelenwijzer.

________

 

Wat doet VGC?


De VGC is een belangenvereniging voor voormalige medewerkers van Campina, die pensioen hebben opgebouwd bij SPC. Zowel gepensioneerden als nog-niet gepensioneerden kunnen lid worden. Behalve het behartigen van de belangen van onze leden bieden wij ook een platform voor het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden en aspirantleden van de vereniging. Voor meer informatie zie: Doelstelling en Statuten.

________

 

Nieuws van Pensioenfonds SPC


Wij houden u via de website van VGC en de VGC Nieuwsbrief zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. Stichting Pensioenfonds Campina (SPC).

SPC heeft een eigen Website en nieuwsbrief. Zie groene knop hieronder om naar de SPC site en Nieuwsbrief te gaan.

________

Vriendelijk verzoek aan onze leden


Een klein aantal leden heeft een nieuw woon- of emailadres zonder dat dit bij VGC bekend is. Hierdoor komt onze post aan deze leden als onbestelbaar retour. Onze ledenadministrateur moet dan als een moderne Sherlock Holmes op zoek naar de gewijzigde adresgegevens. Een tijdrovend karweitje.

Om hem dit te besparen, doen we het vriendelijke verzoek aan onze leden om ons bij wijzigingen uw nieuwe post- en/of emailadres aan ons door te geven via:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

________

 

Kies in het Menu:

Nieuwsbrieven


en selecteer laatste Nieuwsbrief nr. 63